Print

Services - Leisure & Adventure Activities - Kayaking

Foto Marius NortjeVan die seuns het hulle vernuf na afloop van die wedstryde op die kanoo's ten toon gestel, terwyl sommige kleilat gegooi het(agter die boom) en die met meer guts het van die hoe brug af in die water in gespring

Follow Us On Twitter

  • over a year ago

Follow us on Facebook